Grzejniki elektryczne rurkowe użebrowane | ukropol-ten.com.ua

Grzejniki elektryczne rurkowe użebrowane

Grzejniki elektryczne rurkowe użebrowane wykorzystują się w jakości wyrobów kompletujących tak w domowych jak i przemysłowych przyrządach (ciepłowentylatory, elektrokaloryfery, elektrokonwektory itp.) Grzejniki elektryczne rurkowe użebrowane (GERU) jest przeznaczony dla ogrzewania środowiska powietrznego : nieruchomego(S) i ruchomego (O) .

Grzejniki elektryczne rurkowe użebrowane przestawia sobą rurkowy element grzawczy na powłoce którego jest zamocowana taśma stalowa. Dzięki zwiększenia powierzchni przestrzeniowej zwiększa się oddanie ciepła grzejnika elektrycznego w wyniku czego w porównaniu z nieużebrowanym grzejnikiem osiąga się powiększenie wydajności.

  • użebrowują się grzejniki elektryczne rurkowe o średnicy : 8.0, 8.5, 10.0, 13.0, 16.0 mm
  • celem użebrowania stosuje się taśma o szerokości : 5.5, 7.0, 10.0 mm
  • materiał na GERU i taśmy: stal czarna i nierdzewna
  • możliwea produkcja GERU z aluminiowym zrzebrzowaniem.
  • Dodatkowo dla umocowania GERU do urządzenia montują się mocujące złączki, płyty.

D – średnica powłoki
Do – średnica użebrowania
Lp– długość użebrowania (część aktywna)
L – długość rozwinięta
La – długość aktywna
Lk – długość kontaktowego trzpienia w zamocowaniu