Rurowe grzejniki elektryczne o typie oprawkowym | ukropol-ten.com.ua

Rurowe grzejniki elektryczne o typie oprawkowym

We współczesnym przemysłu coraz bardziej powstaje konieczność nagrzewania lokalnego części metalowej urządzenia. Rozwiązaniem niniejszego problemu stał się wynalazek , który obecnie jest szeroko stosowany, a mianowicie grzejniki jednokońcowe ( osobliwością niniejszych grzejników jest wykonanie wyprowadzeń kontaktowych po jednej stronie grzejnika).

Niniejsze ogrzewacze wyprodukowane ze stali nierdzewnej zarekomendowały siebie jako bardzo niezawodne części maszyn.

Strefa stosowania
Rurowe gzejniki elektryczne o typie oprawkowym ( albo ich jeszcze nazywają grzejniki palczaste (GERP) mogą się wykorzystywać nie tylko dla nagrzewania metalu, ale i dla nagrzewania wody i oleje, słabych roztworów kwasów i alkalii, powietrza. Obecnie grzejniki typu oprawkowego posiadają szerokie zastosowanie nie tylko w przemysłu i w zakładach produkcyjnych (w formierkach prasujących, termoplast automatach, często są wykorzystywane w częściach ruchomych węzłów maszyn), znalazły one również szerokie zastosowanie w przyrządach grzewczych domowych.

Konstrukcja. Rurowe grzejniki elektryczne o typie oprawkowym

D – średnica powłoki
L – długość rozwinięta
Lk – długość kontaktowego trzpienia w zamocowaniu

Grzejnik się składa z rury nierdzewnej o powierzchni szlifowanej ( co zabezpiecza bardzo ścisłe dotykanie się z przedmiotem nagrzewania) hermetycznie spawanym z jednej strony i sterczęcomi przewodami z drugiej strony; wewnątrz ( w centrum) rurki nierdzewnej znajduje się spirala z materiału o wysokiej oporności. Od ścianki wewnętrznej rurki nierdzewnej spirala jest izolowana sprasowanym elektroizolacyjnym napełniaczem posiadającym wysoki współczynnik pprzeprowadzenia ciepła. Spirala nakręca się na rdzeń z określonym skokiem (skok spirali zależy od wydajności i napięcia grzejnika). Zwarcie pomiędzy zwojami spirali wyłącza się technologią wyprodukowania. Celem wyłączenia trafienia wilgości wewnętrz grzejnika powierzchnia czołowa grejnika z której wychodzą przewody kontaktowe hermetyzuje się wpecjalnym zestawem nie przepuszczającym wilgość. A więc rurowe grzejniki elektryczne o typie oprawkowym są całkowicie hermetyczne a znaczy chonione od oddziaływania środowiska , co ma istotny wpływ na termin czynności grzejnika.

Pryncyp pracy rurowych grzejników elektrycznych o typie oprawkowym

W wyniku przejścia prądu elektrycznego po spirali grzejnika „rodzi się” energia cieplna, która porusza się od centrum grzejnika do jego powłoki a dalej po grzewczym ciale. Termin działania grzejnika bezpośrednie zależy od przestrzegania przepisów eksploatacji niniejszego urządzenia.

O ile rurowe gzejniki elektryczne o typie oprawkowym są wykorzystywane dla wszystkich możliwych środowisk nagrzewania (poczynając z metali i kończąc powietrzem ) ważnym jest przy zamówieniu grzejnika ściśle wiedzić dla jakiego środowiska będzie przeznaczony niniejszy rurowy grzejnik elektryczny oprawkowy. Każde środowisko ogrzewania pozwala podać na grzejnik określoną ilość watt na centymetr kwadratowy. ( obciążenie maksymalne na grzejnik może być 15 watt na centymetr kwadratowy), nie wolno wykorzystywać grzejnik oprawkowy w środowisku, dla którego on się nie nadaje , momentalnie spali się , oraz nie dopuszcza się zwiększenie obciążenia na centymetr kwadratowy; w tykim przypadku grzejnik nie będzie długo służyć. Przy eksploatacji trzeba pamiętać, że grzejnik ciasno dotyka się do powierzchni grzewczej , zwłaszcz to ma miejsce w przypadkach nagrzewania grzejnikami oprawkowymi metali, szczelina miądzy grzejnikiem i powierzchnią grzewczą muzi być do 0,08 mm, istnienie powietrza pomiędzy grzejnikiem i ciałem grzanym przeprowadza do lokalnego przegrzewania grzejnika i napełniacza, w skutku czego termin czynności grzejnika ostrze zmniejsza się.

Grzejniki oprawkowe. Warunki eksploatacji .

- temperatura środowiska roboczego nie więcej 300 ° C
- względna wilgość powietrza do 65% przy temperaturze 20°
- środowisko niewybuchowe z dopuszczalną zawartością gazów agresywnych

Produkujemy grzejniki oprawkowe z następującymi parametrami:
Długość grzejnika 40- 6000 m
Średnica grzejnika 6,3 – 32 mm
Grzejniki produkowane są na napięcie nominalne:: 12; 24; 36; 42; 48; 127; 220; 380 V
Długość części ruchowej do 30 mm.
Długość przewodów odpornościowych na działanie ciepła wg wymagania zamawiającego (standardowa 25 centymetrów) . Również na prośbę zamawiającego grzejnik może być wyposażony zamiast przewodów wyprowadzeniami sztywnymi – sworzeniami.

Na zadanie techniczne zamawiającego grzejnik oprawkowy może być wyposażony w element mocujący w postaci złączki o określonej średnicy, połączonego z powłoką grzejnika przy pomocy spawania, lutowania lub obciskania.
Produkujemy grzejniki oprawkowe typu kątowego wg rysunku technicznego polecającego.