Grzejniki elektryczne rurowe (GER) | ukropol-ten.com.ua

Grzejniki elektryczne rurowe (GER)

Wiadomości ogólne

Grzejniki są przeznaczone dla nagrzania różnych środowisk w drodze konwekcji, przewodnictwa cieplnego i promieniowania za pośrednictwem przekształcenia energii elektrycznej w cieplną i są stosowane w postaci wyrobów kompletujących w przemysłu i urządzeniach domowych.

Grzejniki mogą funkcjonować w różnych środowiskach, w tym w agresywnych, w roztworach kwasów, alkalii, mateli łatwotopliwe, azotan techniczny. Temperatura robocza na powłoce grzejnika chwieje się od dziesiątków gradusów ( przy nagrzewaniu wody i innych ciecz) do 750°C. ( przy nagrzewaniu gazów), a specjalnie wykonanie grzejniki dopuszczają ich wykorzystanie i przy większych temperaturach
ogrzewającego środowiska.

Produkcja grzejników jest procesem technologicznie skomplikowanym potrzebującym umiejętości i wiedzy i urządzenia współczesnego.Nasza produkcja grzejników posiada te jakości, dlatego jakościowa i współczesna produkcja grzejników jest dla nas normą.

Możliwości produkcyjne.

Polecamy praktycznie wszystkie możliwe grzejniki:

  • o różnych parametrach elektrycznych
  • o różnej możliwej konfiguracji
  • długością do 6.0 metrów i więcej ( złożone)
  • średnicą 6.0, 6.5, 7.4, 8.0, 8.5 , 10.0, 13.0 mm
  • o przekrój owalnym

Konstrukcja grzejników elektrycznych rurowych (GER)

Grzejnik elektryczny rurowy (GER) przedstawia sobą usytuowaną w środku powłoki metalowej spiralę ( kilku spirali) ze stopu z wysoką opornością i trzonami kontaktowymi. Od powłoki spirala jest izolowana sprasowanym napełniaczem elektroizolacyjnym . Dla zabezpieczenia od wilgości części GER hermetyzują. Trzony kontaktowe izolują się od korpusa izolatorami dielekrycznymi.

L – długość rozwinięta GEU
Lk – długość kontaktowego trzpienia w zamocowaniu
La – długość aktywna
D – średnica powłoki
R – promień zgięcia

GEU może być wyposażony zbrojeniem mocującym – złączkami z gwintem metrycznym i rurowym.

Część kontaktowa wyposaża się w śrubę dwukońcową (M3, M4, M5), łącznikiem dla wsadzającego montażu lub chorągiewką.