Bloki grzejników elektrycznych rurowych

Bloki grzejników elektrycznych rurowych

Bloki grzejników elektrycznych rurowych. Stosowane są dla grzania cieczy i ojeju w podgrzewaczach wody, parogeneratorach, kotłach i innych urządzeniach przemysłowych i domowych. Bloki grzejników elektrycznych rurowych składa się z dwóch i więcej elementów elektrogrzawczych a też elementów elektrogrzawczych oprawkowych, umocowanych na wspólnym kołnierzu celem umocowania w urządzeniu. Wyprowadzenia kontaktowe grzejników elektrycznie są połączone w jedyne urządzenie. Kołnierzy produkują z różnych materiałów ( stal...

read more

Grzejniki rurowe dla podgrzewania rozjazdu zwrotnego

Grzejniki rurowe dla podgrzewania rozjazdu zwrotnego

Konstrukcja grzejnika elektrycznegio dla podgrzewania rozjazdu zwrotnego przedstawia sobą korpus metalowy o przekroju plaskoowalnym, wewnątrz którego znajduje się spirala z przewodu o wysokim oporem czynnym. Element grzawczy jest izolowany od korpusa przy pomocy napełniacza (peryklaz). Przewod z prądem jest termomrozoodporny , posiada długość – 4 metra i jest połączony z wyprowadzeniami kontaktowymi grzejnika elektrycznegoprzy pomocy hermetycznie zamkniętego sprzęgła, zabezpieczającego od trafienia wilgości na kontakty i do...

read more

Grzejniki elektryczne rurowe (GER)

Grzejniki elektryczne rurowe (GER)

Wiadomości ogólne Grzejniki są przeznaczone dla nagrzania różnych środowisk w drodze konwekcji, przewodnictwa cieplnego i promieniowania za pośrednictwem przekształcenia energii elektrycznej w cieplną i są stosowane w postaci wyrobów kompletujących w przemysłu i urządzeniach domowych. Grzejniki mogą funkcjonować w różnych środowiskach, w tym w agresywnych, w roztworach kwasów, alkalii, mateli łatwotopliwe, azotan techniczny. Temperatura robocza na powłoce grzejnika chwieje się od dziesiątków gradusów ( przy...

read more

Rurowe grzejniki elektryczne o typie oprawkowym

Rurowe grzejniki elektryczne   o typie oprawkowym

We współczesnym przemysłu coraz bardziej powstaje konieczność nagrzewania lokalnego części metalowej urządzenia. Rozwiązaniem niniejszego problemu stał się wynalazek , który obecnie jest szeroko stosowany, a mianowicie grzejniki jednokońcowe ( osobliwością niniejszych grzejników jest wykonanie wyprowadzeń kontaktowych po jednej stronie grzejnika). Niniejsze ogrzewacze wyprodukowane ze stali nierdzewnej zarekomendowały siebie jako bardzo niezawodne części maszyn. Strefa stosowania Rurowe gzejniki elektryczne o typie...

read more

Grzejniki elektryczne rurkowe użebrowane

Grzejniki elektryczne rurkowe użebrowane

Grzejniki elektryczne rurkowe użebrowane wykorzystują się w jakości wyrobów kompletujących tak w domowych jak i przemysłowych przyrządach (ciepłowentylatory, elektrokaloryfery, elektrokonwektory itp.) Grzejniki elektryczne rurkowe użebrowane (GERU) jest przeznaczony dla ogrzewania środowiska powietrznego : nieruchomego(S) i ruchomego (O) . Grzejniki elektryczne rurkowe użebrowane przestawia sobą rurkowy element grzawczy na powłoce którego jest zamocowana taśma stalowa. Dzięki zwiększenia powierzchni przestrzeniowej...

read more